Posuzovali jsme Amazon Court a Visionary v Praze

Aktualita, 09.09.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo posouzení dvojice budov společnosti CA IMMO Real Estate Management Czech Republic s.r.o. a doporučilo opatření pro snížení epidemiologických rizik při návratu zaměstnanců do kanceláří.

Tým kvality vnitřního prostředí ČVUT UCEEB ve své studii popsal klíčové parametry v TZB systémech posuzovaných kancelářských budov, které mají významný vliv na zdraví osob pohybujících se uvnitř. Na jejich základě doporučil a odůvodnil opatření pro zajištění a udržení prostředí umožňujícího bezpečný návrat pracovníků.

Konkrétní doporučení se týkala zejména provozu vzduchotechnických zařízení, otázky vhodnosti instalace doplňkových desinfekčních systémů, optimální distribuce vzduchu a sledování jeho kvality zejména s ohledem na účinné ředění škodlivin včetně virů. Další posuzování se zaměřilo na posouzení možností aplikací desinfekčních systémů (UV-C, O3, aj.). Na základě mikrobiologického rozboru odebraných vzorků z exponovaných míst byla vyhodnocena také účinnost úklidu a rozmístění prostředků pro osobní desinfekci rukou.

(Foto: Vladimír Zachoval)