Používáme demoliční odpad a čistírenský kal v substrátu pro zelené střechy

Aktualita, 29. 1. 2024
V Karviné byla instalována udržitelná zelená střecha se substrátem RECIHLI, který vyvinul výzkumný tým Městská ekohydrologie ČVUT UCEEB ve spolupráci s AdMaS VUT Brno a firmou Sedum Top Solution s.r.o. Cílem je detailně zhodnotit vlastnosti substrátu, jehož recepturu využívající recyklovaný stavební odpad a čistírenský kal chrání užitný vzor. Po získání certifikace bude RECIHLI nabízen komerčně jako cirkulární řešení pro extenzivní zelené střechy.

Využití stavebního demoličního odpadu v substrátech pro zelené střechy zatím není plně prozkoumáno. Cílem našeho výzkumu je detailní zhodnocení účinnosti navrženého substrátu RECIHLI a sledování vývoje vegetačního povrchu. Kromě toho budeme monitorovat obsah stabilního uhlíku v biouhlu, který se v půdě rozkládá velmi pomalu a neměl by se uvolňovat do atmosféry. V současné době spolupracujeme na získání certifikace substrátu s firmou BBCom, která se podílí na jeho výrobě, abychom mohli RECIHLI nabízet jako komerční řešení pro extenzivní zelené střechy.

Zelená střecha v Karviné byla realizována v rámci projektu Horizon ARV – Climate positive circular communities. Jedná se o tenkou extenzivní zelenou střechu, která využitím recyklovaných materiálů přispívá k naplňování principů cirkulární ekonomiky. Na jejím návrhu se podílel Ing. arch. Libor Kovář a realizaci provedla firma Green Depot. 

S ohledem na omezenou nosnost stávající střechy byla zvolena tenká extenzivní konstrukce s hydroakumulační vrstvou z desek Aquadesk od firmy Retex vyráběných z recyklovaných polyesterových vláken vzájemně spojených tavitelnými vlákny. Experimentální substrát RECIHLI obsahuje vedle běžných surovin příměsi 9 % recyklované cihelné drti a 10 % biouhlu (kalochar) vytvořeného pyrolýzou z čistírenského kalu. Tento kal vzniká při čištění odpadních vod a otevírá perspektivu využití čistírenských kalů jako budoucího zdroje materiálu. Na 1 m2 střechy v Karviné s tloušťkou substrátu 3 cm jsme využili 3 kg stavebního recyklátu a 2 kg biouhlu.