Pracujeme na úspornějším otopném systému pro kancelářské budovy

Aktualita, 13.05.2019

Jednotrubkové otopné soustavy se v dnešní době nacházejí na samotném okraji zájmu českých projektantů, kteří dávají přednost dvoutrubkovým soustavám, jak je známe z většiny tuzemských domů. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí čerpadlový jednotrubkový otopný systém pro administrativní budovy, který by měl snížit investiční náklady a spotřebu tepelné energie.

Náš IQ Pump tým pracuje pod vedením Jiřího Dostála na čerpadlovém jednotrubkovém otopném systému vhodném pro kancelářské objekty a tepelné výměníky pro vzduchotechniku či konvektory. V jednotrubkovém uspořádání je ke každému otopnému tělesu přidružena jedna dvojitá T-odbočka a mikročerpadlo, jež usměrňuje tok teplé vody přesně podle aktuální potřeby v dané místnosti. Tyto systémy jsou populární v Severní Americe, zatímco v České republice se navzdory své úspornosti téměř nepoužívají.

Naším konkrétním vědeckým přínosem je využití metod statistického odhadu k získání hodnoty průtoku přes mikročerpadlo. Díky tomu není pro stanovení hodnot tepelného toku výměníku či jeho vzdálenou tepelnou diagnostiku potřeba průtokoměr. Hodnota tepelného toku poté slouží k diagnostice tepelného výměníku, měření spotřeby tepla a v neposlední řadě také k vytvoření matematického modelu chování budovy. S tímto modelem pak lze použít optimální prediktivní řízení a tím ušetřit až 20 % energie vynaložené na vytápění při zachování stejného tepelného komfortu v místnostech. Pro tuto technologii jsme vlastníky českého patentu a v řízení jsou zahraniční přihlášky.