Pracujeme na vývoji nového řešení pro využívání biomasy

Aktualita, 24.09.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se dlouhodobě věnuje zvyšování efektivity využití biomasy. Příkladem je úspěšný vývoj jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla WAVE, na který navazuje nový projekt plně automatické horkovodní kotelny.

Aktuálně připravovaná legislativa EU a následné národní cíle v oblasti klimaticko-energetické politiky (Národní klimaticko-energetický plán ČR) kladou významné nároky na produkci tepla z biomasy, jejíž využití se má do roku 2030 zdvojnásobit. To povede k tlaku na její spotřebu v malých a středních tepelných zdrojích v teplárenství i průmyslových podnicích.

V rámci ČVUT UCEEB se zvyšování efektivity využití biomasy věnuje tým Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA), který je součástí oddělení Energetických systémů budov. Po úspěšném dokončení vývoje mikroelektrárny WAVE zahájila tato laboratoř ve spolupráci se společností GT-PROGRES nový projekt pod názvem „Plně automatická horkovodní kotelna na biomasu“ podpořený z OP PIK Aplikace VII. výzva.

Pro aplikace, u kterých není WAVE efektivním řešením, bude vyvinuta a otestována v provozních podmínkách u klienta plně automatická horkovodní kotelna v kontejnerovém provedení na dřevní štěpky o tepelném výkonu cca 120 kW, která splní požadavky tzv. Ekodesignu. Zkušenosti s WAVE jsou předpokladem pro úspěšný vývoj řešení s teplotním limitem 150 °C a s tlaky na hranici 30 bar (s rezervou obvyklý požadavek teplárenských soustav), které bude "škálovatelné" umístěním většího počtu kontejnerových jednotek pro zajištění výkonu 1–2 MW.

V nízkých tepelných výkonech nejsou v této oblasti na trhu dosud k dispozici ekonomicky přijatelná řešení. Unikátnost projektu spočívá v tom, že dostupné teplovodní kotle není možné jednoduchým způsobem upravit na horkovodní, navíc nejsou běžně k dispozici kontejnerové kotelny s krátkými časy realizace a možností instalovaný výkon dle potřeb rozšiřovat či zmenšovat.