Praha 7 navazuje dalšími aktivitami na naši studii proveditelnosti

Aktualita, 12.09.2019

V minulých letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo díky spolupráci s IPR Praha a městskou částí Praha 7 do mezinárodního inovačního projektu Horizon 2020 Triangulum zaměřeného na sdílení dobré praxe mezi evropskými městy. Praha si jako ústřední téma zvolila Chytrou domácí péči o seniory.

Díky aktivnímu přístupu k projektu ze strany městské části Praha 7, poskytovatelů služeb i samotných seniorů mohli vědci z ČVUT UCEEB navrhnout způsoby, jak efektivně využívat moderní technologie s ohledem na potřeby všech cílových skupin. Výsledkem jejich úsilí byla studie proveditelnosti „Smart home care na Praze 7“.

Praha 7 nyní navazuje s aktivitou, jejímž cílem je vyvinout a na úrovni městské části otestovat a provozovat softwarový nástroj, který umožní efektivní vedení klientů (case management) napříč jednotlivými zapojenými odbory úřadu, systémem sociálních a zdravotních služeb, případně i neformální péče. Městská část Praha 7 aktuálně poptává dodavatele softwarové části tohoto řešení.

Pro více informací klikněte sem: Veřejná zakázka „Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“

Úřad MČ Praha 7 vyhlašuje výzvu k předložení nabídek podlimitní veřejné zakázky s názvem „Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“. Nabídky lze podávat do 1. 10. 2019, 11:00 hodin.

design/Foto-aktuality/casemanagement-schema.png