Pražská nemocnice má nejpokročilejší cirkadiánní osvětlení na světě

Aktualita, 2. 5. 2024
Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) bylo na exponovaném pracovišti koronární jednotky instalováno pokročilé cirkadiánní osvětlení s autonomním řízením, na jehož vývoji se podílela expertka z ČVUT UCEEB Lenka Maierová ve spolupráci s českou firmou Spectrasol. Světově jedinečná novinka simuluje vlastnosti přirozeného světla během dne, večera a noci. Přináší tím významné benefity – zlepšení vitality či podporu léčby pacientů a lepší soustředěnost, bdělost a náladu personálu.

Biodynamické osvětlení ve VFN je jedinečné svou komplexností a výjimečným způsobem řízení. Systém automaticky a plynule přechází mezi jednotlivými režimy v závislosti na denní době či ročním období a splňuje přitom všechny požadavky na intenzitu, směr, odkud osvětlení přichází, a především na spektrální složení a zabarvení vyzařovaného světla. Podle dostupných výzkumů má cirkadiánní světlo ve zdravotnických zařízeních pozitivní vliv jak na hospitalizované pacienty, tak na exponovaný personál. 

Nové osvětlení přispěje u pacientů k redukci rizika vzniku ICU psychózy, zahrnující neklid, podrážděnost až agresivitu, nesoustředěnost nebo naopak nespavost, která postihuje až 60 % pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Jedny z mnoha příčin a rizikových faktorů těchto stavů jsou ztráta orientace v čase a spánková i senzorická deprivace. Biodynamické osvětlení by mělo redukovat také další komplikace spojené s hospitalizací (infekce, svalová slabost, malnutrice apod.). 

První subjektivní zpětná vazba od personálu je velmi pozitivní. Analýza výsledků bude probíhat také ve spolupráci s ČVUT UCEEB, se kterým nemocnice připravuje několik vědeckých projektů zaměřených na hodnocení přínosu biodynamického cirkadiánního osvětlení. „Jsme v rané fázi, ale až se vše zaběhne, chystáme se monitorovat například vliv světelného prostředí na stabilitu cirkadiánního rytmu a produkci melatoninu,“ vysvětluje specialistka na zdravé osvětlení z ČVUT UCEEB Lenka Maierová.

„Projekt osvětlení pro VFN staví na zkušenostech, které jsme získali během dlouhodobé spolupráce se Spectrasolem. Současně to byl náš prozatím nejnáročnější projekt z hlediska požadavků provozu ve zdravotnickém zařízení,“ popisuje Lenka Maierová průběh své součinnosti v projektu. Znamenalo to navrhnout světelné prostředí synchronizující cirkadiánní systém, vyhovět vysokým požadavkům na osvětlení při nutných lékařských úkonech, ale současně nerušit pacienta a umožnit mu kvalitní spánek, dále zajistit jednoduché ovládání a 100% spolehlivost řídicího systému včetně záložních řešení pro neočekávané situace.

Aktuality/1200x628_1-4.jpg