Při vývoji plánovače tras myslíme i na lidi s omezením pohybu

Aktualita, 25.07.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s firmou CEDA podílí na vývoji mobilní aplikace pro plánování tras, která by měla zohlednit také dopravní potřeby osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Do přípravy plánovacího systému Mobilita jako služba jsou zapojeni také lidé spadající do některé z vytipovaných cílových skupin, kteří prostřednictvím výzkumných workshopů pomáhají tvůrcům aplikace udělat si obrázek o jejich potřebách. Jednou z těchto skupin jsou lidé s omezením pohybu, jedná se o rodiče s malými dětmi v kočárcích, seniory nebo lidi se zdravotním postižením. Nová aplikace by jim měla pomoci naplánovat si trasu s přihlédnutím k jejich omezením, včetně pěších přesunů a přestupů mezi individuální a hromadnou dopravou.

Na Fakultě architektury ČVUT se proto s nimi setkal náš tým sociálních vědců, aby si během výzkumného workshopu vyslechl podněty a připomínky z praxe. Na jejich základě pak bude do konce roku 2019 vypracován soubor doporučení pro další rozvoj aplikace, kterou budou dále rozvíjet specialisté na tvorbu mapových podkladů ze společnosti CEDA.