Připravujeme mezinárodní konferenci CESB22

Aktualita, 08.07.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov zahájilo ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT přípravy na mezinárodní konferenci Central Europe towards Sustainable Building 2022 (Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě), která proběhne od 4. do 6. července 2022 v Praze.

Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. V Praze se bude konat již po šesté.

Tématy budou inovativní technologie a systémy, nové materiály a komponenty pro udržitelné budovy, energeticky efektivní budovy a čtvrti, přizpůsobení návrhu, výstavby a provozu budov klimatickým cílům, integrace principů oběhového hospodářství do procesu navrhování budov a nástroje na podporu rozhodování a metody hodnocení pro udržitelné zastavěné prostředí. Účastníci budou rovněž diskutovat o dodatečném vybavení budov stávajícího stavebního fondu, udržitelné obnově kulturního a průmyslového dědictví, zlepšení odolnosti zastavěného prostředí a udržitelném rozvoji měst. 

Předchozí konference CESB, konané v letech 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019, se staly tradičním místem setkávání odborníků zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. V rámci minulého ročníku v roce 2019 jsme přivítali 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této mezinárodní konference svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science.