Připravujeme nástroj pro podporu chytrých opatření ve městech

Aktualita, 23.03.2020

Ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty informačních technologií ČVUT vzniká aplikace, která radnicím usnadní strategické plánování založené na reálných dosažených parametrech měst.

Softwarový nástroj přinese českým obcím možnost standardizovaného přístupu k realizaci a vyhodnocení vlastního technologického pokroku v oblasti Smart Cities souběžně s hodnocením udržitelného rozvoje. ČVUT koordinuje vývoj s aplikačním garantem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Česká rada pro šetrné budovy má na starosti seznamování vybraných cílových skupin s aktivitami a výsledky projektu. Po dokončení aplikace v roce 2021 by se měla rozrůst zatím nepočetná skupina měst, jejichž představitelé důsledně plánují a monitorují zavádění chytrých technologií.