Přispíváme k lepšímu využití druhotných surovin ve stavebnictví

Aktualita, 09.09.2019

Budovy na konci své životnosti a použité stavební materiály jsou cenným zdrojem surovin, které mohou plnohodnotně posloužit pro další stavby. Avšak jejich využití je u nás stále na daleko nižší úrovni než v zahraničí. Změnit to pomáhá Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který připravilo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Materiály pocházející především z demolic představují zhruba 60 % produkce všech odpadů v České republice. Nejčastěji se jedná o zeminu, kovy, kámen, beton, asfalty a cihly. Ke kvalitě recyklovaných materiálů je však u nás stále zakořeněna silná nedůvěra, proto se v tuzemském stavebnictví, kromě kovů a asfaltů, které se recyklují, obvykle uplatňují pouze jako podřadné zásypy inženýrských sítí. Změnit to pomáhá Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, jenž zpracovalo ČVUT UCEEB pro Českou agenturu pro standardizaci.

Katalog poskytuje informace pro projektanty a architekty, kterým přehlednou formou ukazuje, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné využívat výrobky s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví. Zástupcům státní správy ukazuje příklady dobré praxe tak, aby mohli požadavky na selektivní demolici a využití recyklovaných výrobků více zohledňovat ve státních zakázkách a zpracovatelům stavebních odpadů a stavebním firmám pomáhá se stanovením postupů a určením požadavků na nové výrobky využívající recyklovanou složku.

Rozhovor s Terezou Pavlů a Janem Peštou z ČVUT UCEEB o problematice recyklace výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin si můžete přečíst na TZB-info.cz.