Přispíváme ke snižování emisí oxidu uhličitého v regionech

Aktualita, 20.04.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od srpna 2019 spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí na projektu Low Carbon Districts. Jeho cílem je snižování emisí oxidu uhličitého ve městech a obcích prostřednictvím podpory v oblasti renovací a výstavby energeticky efektivních budov.

Společně s ČVUT UCEEB se projektu v České republice účastní také Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK). Čeští partneři se snaží o podrobnou analýzu situace v tuzemském stavebním sektoru a aktivně vyzývají nejdůležitější zainteresované strany k diskuzi nad vylepšením programů regionálního rozvoje. Neoddiskutovatelným přínosem bude také výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi zúčastněnými evropskými regiony. Spolupráce poběží do 31. července 2022 a jedním z jejích výstupů bude i soubor doporučení pro implementaci do regionální inovační strategie.

Snižování emisí CO2 ve Zlínském kraji je podle ředitelky EAZK Miroslavy Knotkové velmi důležitým tématem, protože se od jednotlivých regionů očekává příspěvek k naplnění cílů strategie Europe 2020, mezi něž patří i snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni v roce 1990.

Oba čeští partneři se shodují, že snižování uhlíkových emisí v České republice není věnována dostatečná pozornost a je těžké tuto situaci změnit. „Největším problémem z pohledu zájmu veřejnosti je zdánlivá abstraktnost cíle. Snižování emisí je často spojováno s aktivními prvky vyžadujícími vyšší investiční náklady, které jsou bez případné dotace velmi těžko návratné. Veřejnosti chybí povědomí o možnostech snižování emisí CO2 pomocí pasivních přístupů,“ říká vědecký pracovník z ČVUT UCEEB Zdenko Malík.

Projekt LC Districts je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

album/Products_Model_Product/599/lc-districts_eu_flag.jpg