Proběhla první exkurze pro přispěvatele na Vodu ve městě

Aktualita, 22.06.2022
Přispěvatelé, kteří si při nákupu metodiky Voda ve městě zakoupili na platformě Hithit také terénní exkurzi, se již za přítomnosti odborníků seznámili s konkrétními ukázkami hospodaření s dešťovou vodou ve Žďáru nad Sázavou.   
 
Žďár dlouhodobě patří mezi města, která dešťovou vodu zachytávají, vsakují a využívají k tomu, aby fungovala a vypadala lépe. Z praxe víme, že nejlepší inspirací je vidět věci fungovat naživo a učit se z úspěchů i nedokonalostí, které k pilotním projektům patří.
 
V rámci exkurze jsme ve spolupráci s kolegy z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ÚJEP) ukázali zájemcům nový park, výsadby stromů v centrální části města a různé typy zelených střech. Diskuse o vodě plynula také u projektu využívání dešťovky ke splachování v budově mateřské školy. Vodu jsme pozorovali také v sudech, kam je svedena proto, aby mohla být využívána pro zalévání městské zeleně.
 
Metodika Voda ve městě vznikla v rámci dvouleté spolupráce týmů ČVUT UCEEB pod vedením Martiny Sýkorové a UJEP v čele s Janem Macháčem. Publikace provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.