Proměňujeme pražskou Ústřední knihovnu

Aktualita, 21.01.2021

Městská knihovna v Praze spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT na proměně části interiéru Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. V ní bude zkoušet nové služby, se kterými dosud nemá přímou zkušenost, aby si před trvalou změnou upřesnila své budoucí fungování.

Projekt začal šetřením, během nějž sociální vědci z týmu Participativní plánování a design ČVUT UCEEB ve spolupráci s uživateli knihovny a jejím personálem vytipovali zásadní témata, která mohou být následně doplněna v evaluační fázi, jež nastane po dokončení úprav. Na základě výsledků participativního šetření knihovna společně s Eliškou Pomyjovou z týmu Udržitelné výstavby ČVUT UCEEB vytvořila návrh prostoru, ve kterém bude možné prakticky vyzkoušet všechny nové způsoby jeho využití předtím, než dojde k definitivním úpravám.

Konkrétně se jedná o prostor sálu naučné literatury přiléhající k Žatecké ulici, který byl při rekonstrukci Ústřední knihovny v polovině 90. let vybaven jako klasický knihovní studijní sál s řadami stolů s pevnými místy pro studium. Tento koncept už však neodpovídá současným požadavkům uživatelů knihovny a knihovníků. 

Projekt bude realizován v průběhu jara 2021. Následovat bude pilotní provoz s evaluací. Celkové náklady na jeho uskutečnění dosáhnou zhruba 350 000 korun. Akce je financována z rozpočtu Městské knihovny v Praze (příspěvková organizace hl. m. Prahy), konkrétně z části určené na inovace prostorů knihovny pro komunitní, vzdělávací a pobytové služby.