Realizace unikátního dřevěného obvodového pláště Envilop při rekonstrukci SŠ Českobrodská v Praze

Aktualita, 11.02.2022

Systém Envilop je plně prefabrikovaný lehký obvodový plášť, který vznikl v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Je určený pro náhradu již zastaralých lehkých obvodových plášťů (Boletické panely), ale také pro nové moderní stavby.

Systém je převážně tvořen pokročilými materiály na bázi dřeva. Díky tomu je jeho ekologická a uhlíková stopa oproti konvenčnímu řešení o 96 % nižší. To také přispělo k tomu, že budova získala jako první zlatý certifikát nástroje pro hodnocení komplexní kvality budovy SBToolCZ.

Výroba probíhala za pomocí přesných CNC technologií a za stálých podmínek ve výrobním závodě firmy Nema s.r.o. Díky tomu bylo dosaženo vysoké přesnosti a kvality dodaného výrobku. Tepelně technické řešení Envilop je v základu navržené pro pasivní a nulové domy se součinitelem prostupu tepla panelem U=0,17 W/m2.K.

Budova SŠ Českobrodská je unikátní tím, že během její renovace bylo díky použitým konstrukcím a technologiím dosaženo energeticky plusového standardu. Hlavní předností systému Envilop je nicméně rychlost realizace na stavbě daná maximální prefabrikací. Obvodové panely o rozměrech 3x3,6 m na stavbu přijíždějí již zkompletované s okny a fasádami. Panely o hmotnosti 500 kg se zavěšují na nosnou konstrukci stavby za pomoci dvou ocelových rektifikačních kotev. Během stavby bylo ověřeno, že je možné instalovat až 120 m2 kompletního obvodového pláště za jeden den.  

Stavba prokázala reálnou možnost realizace systému Envilop na velkých stavbách (cca 2000 m2). Získané zkušenosti pomohly systém upravit a zjednodušit pro další realizace.

Projektantem stavby je společnost Ecoten, s.r.o., realizační firma dřevěných panelů je Nema s.r.o.

Technické řešení a licenci obvodového pláště Envilop zajišťuje firma Woodrise, s.r.o.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=zUEx447D0-Y