Řešíme požární bezpečnost speciálních odvodňovacích vpustí

Aktualita, 26.05.2022
Požární laboratoř ČVUT UCEEB byla přibližně před rokem oslovena společností ACO Industries k.s. s nabídkou spolupráce při vývoji speciálních vpustí, které kromě jiného musejí splňovat požadavky na požární odolnost. Od té doby proběhla série ověřovacích zkoušek, během nichž bylo společně nalezeno vhodné řešení.
 
Indikativní zkoušky požární odolnosti proběhly ve středněrozměrové peci s čistými půdorysnými rozměry 1200 x 800 mm a výškou spalovacího prostoru též 800 mm. Při zkoušce požární odolnosti prostupů jsou vzorky zatěžovány normovou teplotní křivkou podle ISO 834. Pro testování podlahových vpustí pro speciální aplikace byl stropní modul nahrazen lokálně vyztuženým ocelovým plátem, v němž se naráz mohly zkoušet čtyři vzorky.
 
Ty byly v souladu se zkušebním předpisem ze strany pece zavíčkované, aby byl eliminován přímý kontakt s plamenem. Jediným kritériem zkoušky je plamenné hoření na neexponované straně po celou dobu požadované požární odolnosti, nicméně pro možnost hlubší analýzy byly vzorky nad rámec normy osazeny snímači teploty.
 
Finální certifikační zkouška bude muset proběhnout v akreditované požární laboratoři. Pro ověření při materiálovém a konstrukčním vývoji však postačila středněrozměrová pec MiniFUR 2, protože v případě testování prostupů menší rozměr pece nevadí a zkoušky jsou cenově i energeticky efektivnější. Po konečných ověřovacích zkouškách, které proběhnou v červnu 2022, bude možné vzorek vyzkoušet oficiálně.