Rozšíření kapacity Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě

Aktualita, 04.11.2016

Ve středu 2. listopadu 2016 proběhlo slavnostní otevření nástavby ZŠ v Buštěhradě.

Nástavba je realizovaná jako energeticky optimalizovaná dřevostavba z prefabrikovaných panelů. V ZŠ je realizován řízený systém větrání s rekuperací a na střeše FV instalace.

ČVUT UCEEB se významně podílel na návrhu koncepčního řešení celé stavby s důrazem na využití obnovitelných materiálů a na tvorbu energické koncepce včetně návrhu FV systému. Dále se podílel na přípravě dotační žádosti a v přípravné fázi organizoval šetření s cílem zjištění skutečných potřeb dotčených cílových skupin, tj. učitelů, žáků a rodičů. Výsledkem pak byla formulace zadání pro tři architektonická studia, která předložila ideové návrhy nejen na vlastní nástavbu, ale také na celkový koncept rozvoje školy včetně řešení provozního napojení staré a nové budovy. Vybraný a realizovaný návrh studie ADR tak umožňuje v budoucnu lepší provozní spojení obou budov a zároveň řešení současné komplikované dopravní situace a zásobování.

Informační leták o rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě.

Vývoj metodologie pro udržitelnou renovaci školských staveb - ZŠ Buštěhrad případová studie