Seznamte se s online nástrojem pro hodnocení udržitelnosti budov

Aktualita, 03. 05. 2023

Metodika SBToolCZ je jako jediná z certifikačních nástrojů hodnocení udržitelnosti budov plně přizpůsobena českému prostředí a legislativě. Od roku 2022 je pro všechny uživatele volně dostupná v elektronické podobě na internetu. Aktuálně je otevřené přihlašování na jarní online seminář, který zájemce prostřednictvím SBToolCZ zasvětí do problematiky udržitelnosti ve stavebnictví.

Evropský cíl uhlíkové neutrality, European Green Deal, ale i směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) vytvářejí rámec udržitelnosti, který je bez metodického základu složitě kvantifikovatelný. Pro splnění výše zmíněných požadavků je potřeba laické i odborné veřejnosti nabídnout postup, jak navrhovat budovy udržitelně. Řešením jsou certifikační nástroje hodnocení udržitelnosti, kterých je na mezinárodní úrovni několik. Přímo pro české podmínky je k dispozici národní certifikační nástroj SBToolCZ.

SBToolCZ je nezávisle vyvíjený a volně dostupný certifikační nástroj, který jako jediný vychází z českého prostředí a české legislativy. SBToolCZ je stejně jako zahraniční systémy založen na principu třech pilířů udržitelnosti (environmentálního, sociálního a ekonomického). Jedná se o multikriteriální metodiku, ve které je důležité najít rovnováhu také u někdy protichůdných požadavků. Podklady pro vydání certifikátu zpracovává autorizovaná osoba SBToolCZ, finální certifikaci provádí certifikační orgán. 

V roce 2022 byla dokončena rozsáhlá revize národní metodiky hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ. Aktuálně je na webových stránkách volně přístupná metodika pro pět typologií (administrativní budovy, bytové domy, rodinné domy, školské budovy a budovy terciárního vzdělávání) v různých fázích životního cyklu budovy. Samotné webové rozhraní je uživatelsky přívětivé, veškeré potřebné informace i postupy hodnocení jsou volně dostupné. Z původně knižní podoby, která se u nás poprvé objevila v roce 2011, se tak SBToolCZ proměnil v jednoduše přístupný systém, který umí pružněji reagovat na změny v legislativě a může být snadno doplňován o další typologie nebo kritéria.

Certifikace udržitelnosti budov pomáhá snižovat negativní dopady staveb na životní prostředí tím, že podporuje používání obnovitelných zdrojů energie, snižuje spotřebu vody, minimalizuje produkci odpadů apod. Udržitelné budovy jsou navrženy tak, aby poskytovaly lepší prostředí pro život a práci, jako je zlepšení kvality vzduchu, osvětlení či akustických vlastností. Certifikace udržitelnosti budov přispívá k posílení povědomí o odpovědnosti za naše životní prostředí a k posilování ochrany přírody pro budoucí generace. Hodnocení udržitelnosti může být také jedním z nástrojů pro splnění požadavků na sociálně a environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona 134/2016 Sb.
 
Zaujala Vás udržitelnost spojená s výstavbou? Chcete se dozvědět o udržitelnosti více informací? Aktuálně je otevřené přihlašování na jarní online seminář, který Vás pomocí metodiky SBToolCZ zasvětí do multikriteriální problematiky udržitelnosti. Po úspěšném složení zkoušky se můžete stát autorizovanou osobou SBToolCZ. O možnostech a podmínkách se dozvíte zde