Slavnostní zahájení stavby soutěžního objektu týmu ČVUT v prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe

Aktualita, 06.04.2022
V minulém týdnu se v Buštěhradu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) studenti – členové týmu ČVUT v prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22 – setkali s rektorem a ostatními členy vedení ČVUT, s partnery projektu a dalšími hosty. Zástupci studentského týmu pracujícího pod vedením pedagogů z Fakulty stavební ČVUT seznámili přítomné se svým soutěžním projektem. Poté na experimentálním pozemku UCEEB rektor ČVUT Vojtěch Petráček slavnostně zahájil stavbu soutěžního objektu. Jedná se o dřevostavbu, takže tradiční poklepání základního kamene bylo nahrazeno zašroubováním vrutu do podlahového panelu. 

V soutěži Solar Decathlon Europe mají soutěžní týmy za úkol navrhnout, postavit a provozovat během soutěže a veřejných přehlídek udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie. Tým ČVUT zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“ a jako modelovou budovu si vybrali studentské koleje Větrník v Praze. Návrh nástavby na bázi dřeva klade důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, vše podle zásad udržitelné výstavby (http://firstlife.cz).

Soutěžní porota hodnotí jak celkové projektové řešení, tak projekt a skutečnou realizaci reprezentativního funkčního výseku tzv. demonstrační jednotky, která bude postavena na ČVUT a poté převezena do Wuppertalu, v Severním Porýní-Vestfálsku (Německo), na místo konání soutěže, kde bude spolu s domy dalších 17 týmů z Evropy a Asie představena soutěžní porotě a veřejnosti během prohlídek. Soutěžní objekt ČVUT byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším Solárním kampusu, pro dlouhodobé ověřování vlastností a propagaci udržitelné výstavby.
Jádro týmu tvoří přes 40 studentů z různých oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia převážně z ČVUT – Fakulty stavební, Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty architektury, ale na projektu se podílejí i studenti z Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity a Masarykovy univerzity.

Odbornou podporu týmu a konzultace zajišťují vyučující ze zúčastněných fakult a výzkumných pracovišť i odborníci z praxe.

Záštitu účasti českého studentského týmu poskytli rektoři ČVUT a Univerzity Karlovy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hlavní město Praha, Česko-německá obchodní komora a Česká komora architektů.
Celá akce je finančně velmi náročná. Kromě podpory ze strany pořadatele a ČVUT jsou významnými podporujícími partnery developerské a stavební společnosti, dodavatelé a výrobci stavebních materiálů a prvků a další subjekty. Značná pozornost se pochopitelně soustředí na finále soutěže ve Wuppertalu, doprovozené odbornými výstavami, akcemi pro odborníky i veřejnost, kde němečtí pořadatelé očekávají až 100.000 návštěvníků.
 
Důležité termíny
  • Sestavení soutěžního objektu a testování: březen–duben v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT) v Buštěhradu, následně přeprava na místo soutěže
  • Stavba na soutěžním pozemku ve Wuppertalu: 20.5.–2.6.
  • Výstava ve Wuppertalu otevřena pro veřejnost 10.6.–26.6.
  • Soutěžní objekt ČVUT bude trvale umístěn v solárním kampusu ve Wuppertalu po dobu nejméně 3 let (do září 2025), bude dále přístupný veřejnosti a současně bude předmětem výzkumných prací v mezinárodní spolupráci.
Tisková zpráva zde.