Sledujeme chování optických senzorů v betonu

Aktualita, 21.10.2022
Výzkumné týmy Konstrukční inženýrství a Elektronické systémy a diagnostika ČVUT UCEEB zkoumají chování optovláknových systémů pro měření přetvoření a teploty v betonových konstrukcích. Výsledky přispějí k účinnějšímu monitoringu staveb, jako jsou například předpjaté mosty. 

Vliv teploty na optické vláknové senzory při jejich zabudování přímo do betonové konstrukce dosud nebyl detailně popsán, i když může mít výrazné dopady na interpretaci odečtených hodnot. Oddělení vlivu samotné teploty od přetvoření konstrukce vlivem teploty a vlivu reálného zatížení není snadným úkolem, a přitom může při nesprávné interpretaci způsobit naprosto falešné závěry. Provádíme proto měření, která by měla tento vliv lépe vysvětlit. Spolu s optickými senzory využíváme pro porovnání také hodnoty získané pomocí strunových snímačů nebo samostatných senzorů teploty.

Předmětem projektu je vývoj a ověření systému pro dlouhodobé sledování mostních konstrukcí se zaměřením na železobetonové a předpjaté mosty. Cílem je detekovat případné poškození konstrukce i vývoj jejího chování v čase bez ohledu na okolní a environmentální vlivy (reologické změny, teplota).

Projekt s názvem Pokročilý cloudový systém pro monitoring mostních konstrukcí za pomoci optických vláken podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu DOPRAVA 2020+.

Aktuality/foto_beton.png
Optovlákenné systémy v betonových konstrukcí.