Smart Cities – cesta k maximální kvalitě života s minimální potřebou zdrojů

Aktualita, 05.09.2018

Chytrá města, neboli Smart Cities, je téma, které už několik let celosvětově ovlivňuje kvalitu života ve městech. Tento koncept se snaží vhodně využívat moderní technologie tak, aby pomohly s úsporou energií, zvýšily životní úroveň ve městech a šetřily životní prostředí. Jako novodobý přístup ke správě města, vnímá Smart City i ČVUT UCEEB.

V posledních desetiletích je velkým trendem stěhování do městských aglomerací, a to přispívá ke zvýšení počtu obyvatel. Tato skutečnost je také odpovědí na otázku, proč se v poslední době velké množství vědeckých institucí zabývá výzkumem v oblasti Smart City.

Přinos konceptu Smart City je mimo jiné v tom, že pomáhá efektivně propojovat řízení města napříč odbory a jejich agendami, jako jsou doprava, energetika, správa budov, logistika, apod. Česká města získávají nové smysly v podobě senzorických platforem, z nichž vedení města proudí nová data, aby města mohla efektivně řídit dopravu, energetickou spotřebu, mapovat prostředí v ulicích, včetně tepelného komfortu a místních imisí škodlivin. Inteligentním senzorem se jednoduše stává například osobní auto, nebo mobilní telefon. Informační technologie se postupně stávají nezbytným nástrojem řízení chytrého města v reálném čase. 

V současnosti mezi světové metropole, které zavádějí inovace k dosažení a vybudování chytrých měst, patří například Amsterdam, Vídeň, Barcelona, Stockholm a také Praha. Rozvojem chytrých technologií v české metropoli se zabývá i ČVUT UCEEB, který pro městkou část Praha 3 vypracoval koncepci Smart City a loni se stal vítězem prvního ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii Model Smart City. ČVUT UCEEB spolupracuje na projektech Smart City také s Prahou 2 v oblasti zavádění energetického managementu, nebo s Prahou 7 a Operátorem ICT na návrhu technologického a organizačního řešení pro domácí péči o seniory.

Mimo hlavní město ČVUT UCEEB realizuje projekty ve Středočeském kraji (např. projekt Atraktivní obec) a spolupracuje s regionálními inovačními centry v Ústeckém kraji a v Jižních Čechách. Na národní úrovni připravuje UCEEB Metodiku hodnocení inteligence a udržitelnosti měst pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dále Centrum s řadou obcí připravuje energetické projekty v programu Ekoinovace, který spadá pod Státní fond životního prostředí. Vedle celoměstského měřítka se pak Centrum zaměřuje i na konkrétní vybrané budovy městského významu, kde obcím pomáhá s výstavbou či se zefektivněním jejich provozu (Buštěhrad, Dobříš, Litoměřice, Mnichovice, Podolanka, Postřekov, Slaný a další).

Univerzitní centrum poskytuje nezávislou podporu zejména tam, kde situace vyžaduje řešení, které dosud není na trhu běžně užívané nebo je zcela nové. Využívá pro to i nové metody, například participativní design technologií a veřejných budov (více v článku zde). V Univerzitním centru efektivních budov ČVUT jsou odborníci, kterých se výstavba chytrých měst týká a to od architektury přes urbanismus, stavební materiály, energetiku, technické řízení budov až po psychologii a biomedicínu.