Spolupracujeme s Kladnem na plánování energeticky plusové čtvrti

Aktualita, 04.09.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo spolupráci s Kladnem na projektu SPARCS. Jeho cílem je společně s dalšími evropskými městy vytvořit vizi technologického rozvoje do roku 2050 a připravit se na postupné vytvoření energeticky plusově čtvrti.

Do mezinárodního konsorcia v programu Horizon 2020 se Kladno zapojilo jako jedno z mála měst v ČR. Pokračuje tím v naplňování své strategie udržitelného rozvoje, která je zaměřena především na dopravu, stavebnictví a kvalitu ovzduší. Hlavní prioritou je dostat občany do centra rozhodovacího procesu a zvýšit jejich povědomí o aktivitách radnice. Vytvoříme proto inkluzivní procesy řízení a plánování digitalizace, zavádění elektromobility a udržitelné energetiky, do nichž budou spolu s občany zapojena technická a plánovací oddělení kladenského magistrátu. S naším přispěním by měla v Kladně v příštích desetiletích vyrůst čtvrť energeticky plusových domů, které z obnovitelných zdrojů energie plně pokryjí vlastní provoz a přebytky využijí například pro dobíjení elektromobilů nebo dodávky do sítě.