Spustili jsme PV Forecast - předpověď slunečního ozáření pro fotovoltaické elektrárny

Aktualita, 10.03.2016

PV Forecast, služba, která poskytuje předpověď intenzity slunečního ozáření (W/m2) pro libovolný bod v České republice. Předpověď slunečního ozáření je určena pro fotovoltaické elektrárny k předpovědi vyrobeného výkonu v následujícím dni.

Délka předpovědi je 24 až 48 hodin dopředu v hodinových krocích. Služba je založena na několika na sobě nezávislých zdrojích, čímž je zajištěna její spolehlivost. Pro co největší přesnost, je možné v místě, pro které je předpověď počítána, nainstalovat senzor intenzity slunečního ozáření a tím zajistit zpětnou vazbu pro algoritmus. Ten se pak postará o budoucí zpřesnění předpovědi pro danou lokalitu. Pro výpočet předpovědi vyrobeného výkonu fotovoltaické elektrárny je možné využít adaptivní algoritmus, který je spuštěn v lokálním PLC a komunikuje se službou PV Forecast. Tento algoritmus zohledňuje při předpovědi výroby podmínky lokální FV instalace. www.pvforecast.cz