Stali jsme se členy Národní platformy SBToolCZ

Aktualita, 14.04.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se stalo oficiálním členem orgánu, který provozuje, spravuje a rozvíjí certifikační systém SBToolCZ pro objektivní vyhodnocování kvality budov a jejich návrhů.

Mezi zakládající členy Národní platformy SBToolCZ patří kromě Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha a Výzkumného ústavu pozemních staveb také Fakulta stavební ČVUT, se kterou se UCEEB podělí o její povinnosti. Společně budeme vyvíjet nové metodiky a provádět údržbu všech čtyř stávajících metodik certifikačního systému SBToolCZ pro bytové a rodinné domy, školy a administrativní budovy. Kromě toho budeme školit autorizované osoby oprávněné k provádění certifikace z řad odborné veřejnosti a studentů vybraných předmětů nejen na ČVUT, ale i na VUT v Brně.

Certifikace metodikou SBToolCZ poskytuje důvěryhodné osvědčení o shodě stavby s legislativními požadavky a principy udržitelné výstavby. Oproti zahraničním metodikám nabízí řadu výhod vycházejících z lokalizace pro Českou republiku, jako je například možnost práce v češtině nebo respektování místních klimatických, stavebních a legislativních poměrů při zachování mezinárodně uznávané metodiky a výběru hodnocených kritérií jako v zahraničí.

Více detailů o metodice SBToolCZ můžete nalézt na webu: https://www.sbtool.cz/ometodice/