Stanovili jsme výztužnou únosnost a tuhost stěnového panelu opláštěného deskami Rigistabil

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT provedli zatěžovací zkoušku pro ověření únosnosti a tuhosti výztužné stěny lehkého dřevěného skeletu opláštěné konstrukčními deskami Rigistabil.

V rámci statické zatěžovací zkoušky, provedené v Mechanické laboratoři ČVUT UCEEB, byl testován stěnový panel o rozměrech 2 500 x 3 000 x 125 mm tvořený rámem z KVH hranolů a oboustranným jednovrstvým opláštěním konstrukčními deskami tloušťky 12,5 mm. Opláštění bylo připojeno k rámu pomocí sponek. Zkušební těleso smontoval dodavatel přímo v prostorách naší laboratoře.

V průběhu zkoušky bylo zaznamenáváno působící vodorovné a svislé zatížení a také vodorovná a svislá posunutí zkušebního tělesa. Pro měření posunutí jsme použili laserové triangulační snímače vzdálenosti, lineární snímače polohy a lankový snímač dráhy. Maximální hodnota výztužné únosnosti zkoumaného stěnového panelu přesáhla 40 kN a hodnota výztužné tuhosti dosahovala téměř 2 300 N/mm. K porušení stěny došlo dosažením maximální únosnosti tahové kotvy a podélným rozlomením dolního rámového hranolu.

Zatěžovací zkouška je součástí smluvní zakázky, zahrnující revizi technických podkladů pro projektanty se zaměřením na statiku dřevostaveb, přípravu vzorového výpočetního postupu a provedení experimentální analýzy.

design/Foto-aktuality/detail-vnaseni-vodorovne-sily-ctv.jpg