Studenti čtyř pražských univerzit navrhli dočasné využití nákladového nádraží Žižkov

Aktualita, 10. 7. 2024
Ve dnech 17. – 28. června 2024 proběhl 2. ročník meziuniverzitního workshopu NEBoj se spolupráce!, který propojil studenty čtyř pražských univerzit (ČVUT, ČZU, UK a UMPRUM) ze sedmi různých studijních oborů. Tento inovativní workshop byl pořádán ČVUT UCEEB ve spolupráci s UMČ Praha 3 a IPR Praha a zaměřil se na téma dočasného využití nákladového nádraží Žižkov. 

Cílem workshopu bylo vypracovat návrhy a koncepty pro možné využití tohoto rozsáhlého areálu v příštích deseti letech. Účastníci se ponořili do analýzy urbanistických a architektonických možností s důrazem na udržitelnost, estetiku a sociální dopady. Diskuze a prezentace studentů ukázaly široké spektrum nápadů od prostupnosti přes revitalizaci pro komunitní účely až po nové kulturní a rozvojové centrum pro pop-up projekty. Workshop poskytl příležitost k interdisciplinární spolupráci mezi studenty různých oborů, ale také podnítil dialog mezi akademiky a odborníky v oblasti urbanismu a plánování měst.

Tématem workshopu bylo dočasné využití nákladového nádraží Žižkov, což je koncept, který nabývá na významu v kontextu moderního urbanismu a společenských změn. Hledáme nové způsoby, jak oživit a optimalizovat využití městských ploch, a právě dočasné projekty a iniciativy představují inovativní řešení pro místní komunity. Tyto projekty nejen podporují sociální interakci, kulturní výměnu a ekonomický růst, ale také řeší specifické výzvy, jako je rozlehlost území nákladového nádraží Žižkov, které tvoří velkou bariéru v oblasti. Důležitým aspektem je i skutečnost, že Praha teprve jedná o odkoupení historické budovy, což znemožňuje plánování trvalých projektů. V bezprostředním okolí historické budovy je navíc plánována velká rezidenční výstavba, což klade další nároky na dočasné využití tohoto prostoru. Workshop se tedy soustředil na návrhy, které by mohly přinést život a funkčnost této lokalitě během přechodného období následujících deseti let.

Na našem kanálu na YouTube můžete zhlédnout videa ze závěrečné konference k workshopu a finální shrnutí.

Aktuality/partneri.png