Tepelný komfort: pokročilé řízení vytápění a chlazení budov 02.11.2018

Aktualita, 02.11.2018

Odborníci ČVUT UCEEB prezentovali výsledky případové studie o vnímání teplotních podmínek uvnitř budovy. Studie ukazuje, jaký otopný systém je pro uživatele nejpohodlnější. Získaná data poslouží k vývoji systému pro regulování teploty v domě. Přínosem bude snížení spotřeby energie a zlepšení kvality vnitřního prostředí bez výrazných finančních nákladů.

Vnímání určitého tepelného prostředí člověkem je ovlivněno celou řadou faktorů, jako je například jeho aktivita v místnosti, oblečení, věk, pohlaví a psychický stav. Cílem projektu bylo navrhnout a ověřit funkci takzvané virtuální teploty vzduchu, která dobře zachytí vlastnosti vytápěcí anebo chladicí plochy, zvyklosti člověka a parametry okolního prostředí – jak interiéru, tak exteriéru. Dalším přínosem by mělo být zlepšení řízení otopných a chladicích ploch, zlepšení tepelné pohody v místnosti na základě změny okolního prostředí nebo změny požadavků uživatelů.

Pro výzkum tepelného komfortu v místnosti odborníci ČVUT UCEEB použili čtyři různé topné systémy: konvektor, keramický panel, podlahové vytápění a stropní fólii. Jejich teplota se pohybovala v rozmezí od dvaceti do čtyřiadvaceti stupňů. Výzkum zahrnoval účast několika testovaných osob, u nichž odborníci zjišťovali, jaké teplotní prostředí je pro ně nejpříjemnější.
Projekt, kromě testování a analýzy dat, zahrnuje vývoj systému pro regulaci teploty v domě.  Podle získaných dat by regulátor měl být co nejvíce přizpůsobený tepelnému komfortu člověka v místnosti. Na rozdíl od běžných regulátorů teploty na trhu, bude vyvíjený systém brát ohledy nejen na teplotu vnějšího prostředí, ale i na aktivitu člověka v budově, na jeho výběr oblečení a dokonce i na to, kolik je ochotný utratit za vytápění domu. Tento projekt poběží až do konce srpna roku 2019.