Testujeme MULTIHEAT

Aktualita, 23.11.2021

V rámci společného výzkumného projektu instalovali výzkumní pracovníci ČVUT UCEEB ve spolupráci s průmyslovým partnerem TECHTRANS PT v halových laboratořích první prototyp systému pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Projekt podpořený z programu OP PIK Aplikace se zaměřuje na nový kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu na bázi tepelného mini-čerpadla. V rámci podrobného testování bude zkoumán chladivový okruh, funkce vestavěného výparníku a kondenzátoru v akumulačním objemu a související teplotní vrstvení. Hlavním očekávaným výsledkem projektu MULTIHEAT je poloprovoz ověřující výkonové parametry zařízení v reálných podmínkách a zároveň jeho funkčnost a spolehlivost.

Výsledky zkoušek povedou k výkonové řadě zcela nových výrobků společnosti TECHTRANS PT s.r.o., které jí umožní zlepšit postavení na trhu tím, že se stane dodavatelem uceleného systému pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie v souladu se zpřísněnými legislativními předpisy po roce 2022.