Testujeme přítomnost nanovláken pro Celní správu ČR

Aktualita, 25.03.2021

Celní správa ČR navázala spolupráci s Laboratoří pokročilých nanobiomateriálů ČVUT UCEEB za účelem potvrzení nebo vyvrácení deklarace přítomnosti nanovláken v prostředcích osobní ochrany (např. respirátorech nebo rouškách) stanovené výrobcem.

Celní správa ČR mimo jiné kontroluje, zda je výrobek doprovázen dokumentací podle platných právních předpisů a je označen nebo opatřen stanoveným označením, popřípadě zda výrobek splňuje zvláštní požadavky na bezpečnost výrobků. V případě, že kontrolované výrobky nesplňují některé stanovené náležitosti, předává Celní správa ČR svá zjištění příslušnému orgánu dozoru se žádostí o závazné stanovisko, které je rozhodující pro propuštění zboží do celního režimu volný oběh.

Cílem analýzy je ověření přítomnosti nanovláken v dodaných vzorcích výrobků. Výsledky analýz slouží Celní správě ČR k podniknutí dalších kroků proti dovozcům zboží pochybné kvality a zabránění uvedení nekvalitních výrobků na trh. Tímto způsobem bylo v Laboratoři pokročilých nanobiomateriálů ČVUT UCEEB otestováno metodou skenovací elektronové mikroskopie již sedm vzorků.

Výsledný protokol obsahuje snímky pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem z každé vrstvy testovaného vzorku. Všechny analyzované vrstvy byly snímkovány z obou stran, aby se vyloučila možnost pochybení, že nebyla analyzována vrstva nanovláken, jež nebylo možné samostatně oddělit od kterékoli ze zbylých vrstev ve vzorku.

Pokud na jedné ze stran mikrovlákenné vrstvy byla objevena nanovlákna, byly jednotlivé strany analyzovány samostatně. Jestliže nebyla nanovlákenná struktura přítomna, bylo dále z každé vrstvy pořízeno několik snímků z různých oblastí, tak aby analýza průměru vláken byla co nejpřesnější.

[album/Products_Model_Product/571/respirator_0.png]
Ukázka testovaného vzorku

[album/Products_Model_Product/571/nanovlakenna_vrstva.jpg]
Nanovlákenná vrstva ve zkoumaném vzorku při dvou zvětšeních