Testujeme zelené střechy

Aktualita, 02.08.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve svém sídle v Buštěhradu dlouhodobě testuje ve spolupráci se společností Metrostav různé typy vegetačních střech. Cílem je posoudit různé skladby zelených střech s ohledem na spolehlivost jejich funkce, nároky na údržbu a další vlastnosti. Získané poznatky mohou významně přispět k energeticky úspornému ochlazování budov a jejich okolí během horkých dnů.

Testování probíhá na celkem 24 zkušebních plochách vybudovaných na střeše budovy UCEEB v Buštěhradu. Cílem výstavby dokončené v červnu 2018 bylo zajistit co nejširší spektrum skladeb extenzivních zelených střech a vysázené vegetace tvořené směsí suchomilných rostlin. Extenzivní skladby se vyznačují nízkými požadavky na mocnost souvrství. Zkoušeny jsou různé druhy dostupných substrátů, které jsou kombinovány s pestrou škálou drenážních nebo hydroakumulačních vrstev v podloží. Vegetaci střech tvoří především rozchodníky a netřesky (viz fotografie níže), jež v některých variantách doplňují kostřavy a byliny. Kromě nich jsou testovány rozchodníkové koberce.  

Všechny zkušební plochy jsou osazeny autonomními mikroklimatickými stanicemi měřícími vlhkost a teplotu uvnitř experimentálních souvrství. Meteostanice umístěná na střeše budovy UCEEB dodává data o vnějším prostředí (teplota, vlhkost a tlak vzduchu, směr a síla větru, dopadající a odražená krátkovlnná a dlouhovlnná radiace). Vědci také zaznamenávají rozvoj vegetace a výskyt nežádoucího plevele. V současnosti jsou k dispozici zpracovaná data získaná během první a druhé etapy projektu od června do prosince 2018. Zakončení a závěrečné vyhodnocení zkoušek je naplánováno na konec roku 2021.
design/Foto-aktuality/uceeb_zelene_strechy_3.jpg
Vegetační střecha tvořená směsí suchomilných rostlin.