UCEEB vyvinul systém s velice nízkou spotřebou elektřiny pro téměř nulové budovy

Aktualita, 03.07.2018

Energetický systém, který UCEEB vyvinul ve spolupráci se společností REGULUS, dokáže zajistit až 80% pokrytí energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.

Technologie je založena na kombinaci nově vyvinutého tepelného čerpadla ve spojení s nízkonákladovým sezónním zásobníkem a fotovoltaickým systémem. Její předností je především to, že využívá letní přebytky elektrické energie z fotovoltaického systému, pro nabíjení zásobníku v podloží domu, zcela obnovitelnou energií a v zimním období se uložené teplo čerpá a využívá k vytápění domu.

Vyvinuli jsme následující hlavní prvky: tepelné čerpadlo země - voda s regulací otáček a chladičem přehřátých par, kombinovaný stratifikační vodní zásobník tepla a nízkonákladový zemní zásobník v podloží budovy. Tyto jednotlivé části byly nejdříve samostatně testovány a následně poté implementovány do energetického systému experimentálního rodinného domu. Pro simulaci a realizaci demonstračního zařízení byl zvolen rodinný dům v Hamrech u Hlinska s celkovou obytnou plochou 290 m².

Energetický systém už od jara letošního roku pracuje podle provozních předpokladů, s postupně se nabíjejícím zemním zásobníkem. Je také průběžně monitorován od toků energie v systému až po nabíjení zemního zásobníku a jeho chování odpovídá návrhovým předpokladům.

Podle našich odborníků to umožňuje snížení spotřeby neobnovitelné primární energie pod 20 kWh/m² rok. To je třetinový nárok oproti požadavku na pasivní domy a je cestou k opravdu téměř nulovým budovám, tak jako cílí energeticky úsporné výstavby po roce 2020. Doba návratnosti, ve srovnání s jinými využívajícími kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaického systému, se pohybuje na úrovni devíti let.