Udělali jsme další krok k výstavbě vícepodlažních dřevostaveb

Aktualita, 10.12.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Kronospan vyvinulo a úspěšně otestovalo funkční vzorek stěnového panelu pro dřevostavby. Prvek má zvýšenou výztužnou únosnost a tuhost a hodí se například pro vícepodlažní budovy nebo stavby s velkým podílem prosklených ploch v obvodových stěnách.

Nový typ masivního vrstveného stěnového panelu s deskovým jádrem je výsledkem výzkumného projektu MTS, jehož smyslem je podpora využívání dřeva jako stavebního materiálu a rozvoj prefabrikace stavebních dílů. Výzkum probíhá v rámci Národního centra kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), které vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem.

Vnější vrstvy panelu tvořené dřevěnými lamelami jsou s vnitřní vrstvou z OSB desky propojeny pomocí celozávitových vrutů. Po provedení a vyhodnocení mechanické zatěžovací zkoušky tří velkoformátových zkušebních těles se potvrdilo, že nový typ vykazuje výrazně lepší statické parametry než v současnosti na trhu dostupný systém mechanicky spojovaných vrstvených panelů bez OSB desek. Z porovnání výsledků lze konstatovat, že vlivem OSB desky dojde k významnému navýšení výztužné únosnosti a výztužné tuhosti.

Panely vyrobené z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva s vrstvou z OSB naleznou uplatnění zejména jako stěnové prvky staveb na bázi dřeva, u nichž jsou kladeny zvýšené požadavky na výztužnou únosnost a tuhost. Příkladem mohou být vícepodlažní objekty, stavby s velkým podílem prosklených ploch v obvodových stěnách, či konstrukce, u nichž je požadována volná dispozice, díky níž nelze do interiéru umístit dostatečné množství výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva bez deskového jádra.