Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT má nové vedení

Aktualita, 29.06.2021

Od 1. července 2021 povede Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na pozici ředitele Ing. Robert Jára, Ph.D. Ředitelem pro vědu a výzkum se stane Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., plánuje další spolupráci se svým dosavadním zaměstnavatelem UCEEB při rozjezdu nové firmy.

Ing. Robert Jára, Ph.D., v roce 2018 absolvoval doktorské studium na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze, kde dosud působí jako odborný asistent se zaměřením na dřevostavby. Na UCEEB zastával od roku 2016 funkci zástupce vedoucího výzkumného oddělení Materiály a konstrukce budov. Odborně se zabývá výzkumem v oblasti navrhování dřevostaveb a experimentální analýzy stavebních konstrukčních prvků.

„Prioritou nového vedení UCEEB je rozšíření mezioborové spolupráce v oblasti vývoje čistých technologií jak na ČVUT, tak na národní i mezinárodní úrovni. Hlavními odbornými doménami zůstávají budovy, architektura, energetika a kvalita vnitřního prostředí. Nové vedení se v prvním roce zaměří na zefektivnění zavádění špičkových výsledků výzkumu do praxe, rozvoj inovačního potenciálu výzkumných týmů a systematickou podporu odborného a karierního růstu spolupracovníků,“ říká Ing. Robert Jára, Ph.D.  

Nově zřízenou pozici ředitele pro vědu a výzkum bude zastávat Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., který absolvoval obor Pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde v roce 2013 obdržel doktorát. Mezi lety 2001 a 2005 pracoval v průmyslu jako odborný konzultant a výzkumný pracovník v oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných zdrojů. Od roku 2006 působil na různých výzkumných a manažerských pozicích na ČVUT. V roce 2013 se stal odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2016 zastává na UCEEB pozici vedoucího výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí. Zabývá se mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na energetiku a stavebnictví a podílí se na národních i mezinárodních výzkumných projektech.

Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., bude do konce letošního roku pracovat i nadále na UCEEB. Jeho hlavním úkolem bude pomoci při rozjezdu nové spin-off firmy s majetkovou účastí ČVUT, která se bude zabývat hlavně hodnocením firem a produktů z pohledu jejich dopadu na životní prostředí. 

Tisková zpráva ke stažení zde.