Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT slaví 10. výročí zahájení výzkumné činnosti

Aktualita, 15. 5. 2024
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) bylo založeno v roce 2012 jako mezioborový vědeckovýzkumný ústav ČVUT v Praze s posláním přispívat ke snížení spotřeby energie a zatížení životního prostředí ve stavebnictví. Jako datum zahájení své výzkumné činnosti si UCEEB připomíná 15. květen 2014, kdy bylo přípravné období završeno otevřením jeho nového areálu ve středočeském Buštěhradu.  

Na vzniku UCEEB se podílely fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a biomedicínského inženýrství ČVUT. „Záměrem bylo koncentrovat do jednoho špičkově vybaveného centra experty se znalostmi z oblastí architektury, stavebnictví, strojírenství, informačních technologií a hygieny vnitřního prostředí. Díky tomu můžeme uplatňovat holistický přístup při našem úsilí o snížení energetické náročnosti a využívání přírodních zdrojů při výstavbě i rekonstrukcích budov,“ říká ředitel UCEEB Ing. Robert Jára, Ph.D.  

Od svého založení se UCEEB neustále rozvíjí. V současnosti v něm působí celkem 174 zaměstnanců, kteří mají k dispozici 21 specializovaných laboratoří. Během deseti let své činnosti centrum řešilo 228 výzkumných grantů, z nichž 49 stále běží. Kromě toho dlouhodobě spolupracuje s veřejným sektorem a průmyslem, pro něž provedlo více než 1705 zakázek smluvního výzkumu. Podílí se také na tvorbě nových norem a činnosti celé řady odborných společností a oborových sdružení. 

Výsledkem činnosti UCEEB je řada odborných publikací, přihlášených užitných vzorů i patentů, inovací přenesených do průmyslových aplikací a získaných ocenění. „Všechny naše výzkumy znamenají přínos a posouvají nás blíže k našemu cíli. Je proto velmi těžké vybrat z nich náš největší úspěch. Pokud bych měl volit podle velikosti veřejného a mediálního ohlasu, nejspíš bych za něj označil technologii S.A.W.E.R. pro výrobu vody ze suchého pouštního vzduchu, která byla součástí české národní expozice na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. V obrovské mezinárodní konkurenci získala od pořadatelů ocenění pro nejlepší inovaci a dokázala, že i malé výzkumné centrum může zazářit na světové úrovni,“ říká Robert Jára a dodává: „Velmi hrdí jsme i na naše další úspěchy, v neposlední řadě také na naši budovu, která byla v roce 2019 hlasováním členů České rady pro šetrné budovy zvolena do TOP 10 přelomových šetrných staveb v České republice.“    

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček uvedl: „Pro ČVUT je co nejmenší zatížení životního prostředí a co nejvyšší udržitelnost důležitým tématem dlouhodobě na všech úrovních, a UCEEB se svými výsledky je toho jedním z nejlepších důkazů. Velmi si práce svých kolegů vážím a přeji jim další úspěšná desetiletí výzkumu přínosného pro celou společnost.“