Úspěšně jsme zakončili projekt zaměřený na zlepšení mezinárodní vědecké spolupráce

Aktualita, 03.08.2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT získalo nejlepší možné hodnocení za realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby“ (Inform EEB-CZ) programu Inter Excellence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Na projektu, úspěšně zakončeném v květnu 2022, se podílelo projektové oddělení ČVUT UCEEB. Oponentní komise ocenila především výsledky projektu při vylepšování podpůrné infrastruktury s cílem co nejvíce usnadnit zapojování vědců do mezinárodní spolupráce.
 
Řešení projektu bylo rozděleno do čtyř témat zabývajících se podporou mezinárodní spolupráce formou školení ve psaní projektů na mezinárodní úrovni a seminářů se zahraničními partnery, výjezdů (mobilit) jednotlivých  pracovníků na zahraniční pracoviště, mezisektorové spolupráce, a tím bližšího navázání vztahu s průmyslem i jeho zapojení do mezinárodní spolupráce, a vylepšování infrastruktury (úprava procesů, nástrojů a zřízení nových pozic).
 
Největší inspirací pro nás byly výjezdy na zahraniční pracoviště. Na univerzitách v belgické Lovani, nizozemském Twente a německém Ambergu jsme zkoumali především rozdílné přístupy k transferu technologií, které se v mnoha ohledech velice lišily. Například v tom, komu je poskytována podpora, nebo v podmínkách univerzitní účasti na vlastnictví licencí či spin-off společností. Všechny navštívené univerzity měly naopak společnou dlouhodobou, desítky let trvající, systematickou podporu spolupráce s průmyslem a dostatečné finanční zajištění kanceláře, která má tento proces na starosti.
 
Během našich návštěv na univerzitách v norském Trondheimu nebo v německých Drážďanech jsme poznali rozdílné systémy a přístupy k projektovému řízení a podpoře výzkumníků při přípravě a realizaci projektů, jež jsme následně vyhodnotili a některé jejich prvky zavedli do systému ČVUT UCEEB.  Dalším přínosem zahraničních cest bylo prohloubení spolupráce s navštívenými institucemi, které mimo jiné vyústilo do nových, společně podaných projektových návrhů.
 
Díky těmto poznatkům a zkušenostem se zvýšil počet žádostí podávaných do mezinárodních výzev a stoupla i jejich úspěšnost. V současnosti ČVUT UCEEB připravuje realizaci nebo už realizuje 22 mezinárodních projektů, z nichž 11 spadá do rámce evropských programů Horizon 2020 a Horizon Europe.
 
Rozvoj a zlepšování podpory výzkumných pracovníků rozhodně neskončí ani po úspěšném završení projektu. Nadále pracujeme například na rozšíření možností mobilit a spolupráce s průmyslem. Inform-EEB-CZ umožnil nastartování dalších příležitostí, jak usnadnit mezinárodní vědeckou spolupráci, proto jsme přesvědčeni, že počty úspěšných mezinárodních projektů v následujících letech ještě porostou.

V rámci projektu vznikla příručka, kterou naleznete ke stažení zde.