Uspořádali jsme seminář pro Ocelářskou unii

Aktualita, 10.02.2023
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo pro zástupce Ocelářské unie workshop s cílem seznámit je s problematikou posuzování environmentálních dopadů ocelářských produktů.
 
Akce proběhla 17. ledna 2023 v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na úvod se účastníci seznámili s metodikou posuzování životního cyklu (anglicky life cycle assessment, zkráceně LCA). Dále poznali dobrovolné nástroje, jako je například EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), které dokumentují vliv výrobků na životní prostředí po dobu celého jejich životního cyklu, a získali také informace o možnostech komerčního využití výsledků hodnocení. Na závěr jsme jim představili modelovou ukázku použití LCA pro ocelářský výrobek v kontextu norem Evropské unie. Podle zpětné vazby poskytnuté účastníky splnil seminář jejich očekávání a byli s ním spokojeni.
 
Ocelářská unie je sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Jejími členy jsou také vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytuje odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Funguje jako platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň jako zdroj informací pro širokou veřejnost.