Vedeme jeden z nejúspěšnějších projektů Interreg Europe

Aktualita, 17.03.2022

Mezinárodní projekt RESINDUSTRY, zaměřený na využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu, byl vyhodnocen programem Interreg Europe jako jeden z deseti nejúspěšnějších projektů ve IV. výzvě programového období 2014–2020 v EU.

Zástupci ČVUT UCEEB (Štěpánka Holečková a Michal Tobiáš) byli na základě tohoto vyhodnocení požádáni o sdílení zkušeností nasbíraných v pozici vedoucího partnera projektu a pomoc při tvorbě podkladů pro novou výzvu programu Interreg Europe na období 2021–2027. Zúčastnili se i semináře Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde mimo jiné odpovídali na dotazy budoucích zájemců o výzvy programu Interreg, týkající se zkušeností s vedením a vykazováním mezinárodního projektu.

Harmonogram nové výzvy programu Interreg Europe, podporované oblasti a financování nového programového období 2021–2027 budou vyhlášeny 5. dubna 2022 na webináři Interreg Europe, kde budou zástupci úspěšných projektů prezentovat své zkušenosti s budováním projektového konsorcia.

Projekt RESINDUSTRY, "Policies for Renewable Energy Sources in Industry" je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).