Vyrazili jsme do Polska pro inspiraci a zkušenosti

Aktualita, 09.02.2023
Členové týmu Participativní plánování a design ČVUT UCEEB absolvovali studijní návštěvu Varšavy a bytového družstva Wrocław-Południe ve Vratislavi, které provozuje největší polskou solární elektrárnu Wrocławska Elektrownia Słoneczna. Získané poznatky využijí při realizaci našich projektů zaměřených na přechod na obnovitelné zdroje energie.

Návštěvě Vratislavi předcházely společné workshopy ve Varšavě s partnerským polským Institutem pro strukturální výzkum (IBS). Jejich účelem bylo oficiální zahájení prací na projektu „Energetická transformace postsocialistických bytových družstev“ (ENBLOC), podpořeném polským Národním centrem vědy a Grantovou agenturou České republiky.  Ve Varšavě se náš tým také zúčastnil prohlídky bytového družstva „Służew nad Dolinką“, se kterým bude IBS úzce spolupracovat při realizaci projektu ENBLOC.

Během setkání ve Vratislavi představilo vedení družstva Wrocław-Południe přechod na obnovitelné zdroje energie jako všestranný proces. Z mnoha jeho aspektů náš tým nejvíce zajímaly otázky spojené se zapojováním občanů. Rovněž pro družstvo samotné byla sociální hlediska tohoto inovativního projektu velice důležitá. Proto realizaci jednotlivých instalací předcházel dobře naplánovaný a řízený proces participace, který doprovázela promyšlená komunikace směrem k názorovým lídrům a dalším občanům.

Lze konstatovat, že se v případě družstva Wrocław-Południe jedná o ukázkový příklad správné komunikace, díky které už nyní „vyhrálo“ podporu místních občanů pro své další kroky v rámci energetické transformace. Do budoucna totiž plánuje umístit fotovoltaické panely také na nižších budovách, jež celou jejich výrobu nedokáží spotřebovat. Proto tyto instalace budou doplněny tepelnými čerpadly, která umožní využít přebytky energie k ohřívání vody nebo vytápění.  Tímto se pro nás Wrocławska Elektrownia Słoneczna stane mimořádně zajímavým objektem i z hlediska projektu „Power to heat for Cities“ řešeného v rámci výzvy Theta TA ČR.

Vrcholem studijní návštěvy se stala prohlídka instalace na jedenáctipatrovém panelovém domě.