Vyvíjíme řešení pro levné měření emisí v průmyslu

Aktualita, 05. 06. 2023

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončuje ve spolupráci se společnostmi SVÚM a.s. a GT-Progres s.r.o. finální prototyp modulárního emisního dataloggeru, který by se měl stát vhodnou variantou pro levné orientační měření emisí ve spalinách ze spalovacích zdrojů v průmyslu.  

Námi vyvíjené technické řešení pro sběr a ukládání dat se týká oblasti měření emisí a dalších doplňkových parametrů vznikajících spalin, jako je například teplota, obsah kyslíku, tlak atd. Zařízení bude možné využít jak pro menší lokální spalovací zdroje, tak i pro velké investiční celky či například spalovny komunálního odpadu.

Reagujeme tak na skutečnost, že v současnosti není na trhu jednoduchý a levný modulární systém, který by umožňoval v online režimu orientačně měřit vybrané parametry spalin – emise látek, jako jsou oxidy dusíku či síry nebo obsah nespáleného kyslíku apod. Zároveň si neklademe za cíl konkurovat profesionálním analyticky přesným měřidlům, která vyžadují náročnou instrumentaci či pokročilé detekční techniky – například spektrometrická měření či měření z roztoku, který absorbuje část spalin.

Měření jednotlivých parametrů spalin bude probíhat pomocí samostatných modulů/senzorů, které se dle potřeby mohou připojovat do celkového odběrově-měřícího sytému. Hlavní část měřidla je řídicí jednotka (samostatná výpočetní jednotka či PLC automat), jež zajišťuje komunikaci jak s jednotlivými měřicími moduly, které lze libovolně kombinovat, tak i s ostatními částmi kompletu – odběrovým čerpadlem a jednotlivými ventily, jež řídí tok spalin skrz měřicí zařízení.