Vyvinuli jsme energetický zdroj pro opravdu téměř nulové budovy

Aktualita, 23.04.2019

Vývoj pokročilého energetického systému pro zásobování budov s vysokými úsporami energie podpořila Technologická agentura ČR. Kromě výzkumníků z ČVUT UCEEB za ním stojí i odborníci na vytápění budov ze společnosti Regulus.

Energetický systém využívá letní produkci fotovoltaické elektrárny pro provoz tepelného čerpadla ve spojení s nízkonákladovým zemním akumulátorem pro sezónní akumulaci tepla mezi základy domu. Díky tomu systém dosahuje více než 80% podíl využití obnovitelných zdrojů, výrazně snižuje spotřebu elektřiny a plní i ambiciózní kritéria pro hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Snížení potřeby neobnovitelné primární energie pod 20 kWh/m2 za rok splňuje doporučení Evropské komise, v němž je pro oblast České republiky stanoveno rozmezí 15 až 30 kWh/m2 za rok. Podle dosažených hodnot systém vykazuje méně než třetinový nárok oproti českému požadavku na energetickou náročnost pasivních domů, které dosud byly považovány za špičku v oblasti výstavby. Důležitým hlediskem je také ekonomická návratnost, která při současných cenách energie nepřesahuje deset let.  

V praxi se tepelné čerpadlo prostřednictvím výměníku z plastových trubek napojí na kombinovaný zásobník tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a zároveň na zemní akumulátor tepla v podloží domu. „Tepelné čerpadlo přizpůsobuje svůj elektrický příkon produkci fotovoltaického systému. Podle potřeby odebírá teplo z okolního prostředí chladičem venkovního vzduchu a ohřívá kombinovaný vodní zásobník tepla nebo teplo ukládá do zemního akumulátoru, a to bez použití elektřiny ze sítě.  

Ta se využívá především v zimě, kdy tepelné čerpadlo odebírá teplo ze zemního zásobníku o výrazně vyšší teplotě, než je venku, a pracuje tak s mnohem vyšší efektivitou při vytápění budovy,“ vysvětluje fungování nového systému Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

 „Výborné výsledky projektu a jejich zavedení do stavební praxe přispějí nejen ke snižování energetické náročnosti budov, ale i ke zvyšování kvality života obyvatel a životního prostředí. Česká firma se může navíc s dostatečným předstihem připravit na poptávku budoucího trhu a případně expandovat na zahraniční trhy s ekonomicky efektivním energetickým systémem.

Projekt se může okamžitě uplatnit v široké míře a navíc posílí výkonnost a růst konkurenceschopnosti firem, zabývajících se výstavbou budov a jejich vytápěním,“ dodal Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR, která vývoj podpořila v rámci Programu ALFA více než 8,2 miliony korun.

Další příspěvky:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100328/...

http://www.uceeb.cz/aktuality/energeticky-zdroj-pro-temer-nulove-budovy