WAVE přinese na trh teplo a elektřinu jen za cenu paliva

Aktualita, 08.04.2019

Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu. Na základě pozitivních zkušeností nyní její tvůrci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT připravují spuštění maloseriové výroby. Na trh ji uvede firma Damgaard Consulting.

Oproti ostatním kotlům je mikroelektrárna WAVE v současnosti jediným dostupným zařízením, jehož pořízení se za dobu životnosti díky úsporám energie zaplatí. „V konečném důsledku pak budou mít uživatelé teplo a elektřinu jen za cenu paliva“, říká vedoucí týmu tvůrců Jakub Maščuch. Že to nejsou jenom plané sliby, dosvědčil ostrý provoz v Mikolajicích na Opavsku, kde zařízení zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Jako topivo slouží dřevěné pelety, po úpravách však nevadí ani štěpka horší kvality.  

Mikroelektrárna WAVE navíc dokáže fungovat i nezávisle na distribuční síti, má řadu automatizovaných funkcí a je prakticky bezúdržbová. Potvrzují to i slova mikolajického starosty Martina Krupy: „Za jednu z hlavních výhod považuji to, že se nám díky automatizaci snížila potřeba přítomnosti obsluhy téměř na nulu. Navíc se jedná o soběstačný systém, který není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě. Tuto skutečnost pozitivně přijali hlavně u jednotky hasičů. Dalším významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení zimního ovzduší v obci.“

Po desetiletém vývoji splnily výsledky pilotního testování očekávání realizačního týmu. Jeho vedoucí Jakub Maščuch k tomu řekl: „Mikroelektrárna dosahuje hranice 80% celkové provozní účinnosti. Autorizované měření emisí potvrdilo dosažení limitů splňujících požadavky pro Ekodesign, který budou muset od roku 2020 splňovat všechny kotle. Na zařízení, která požadavky splňují už teď, lze navíc čerpat kotlíkové dotace.“    

Jako další krok proto připravuje ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností Damgaard Consulting spuštění malosériové výroby výkonnější verze zařízení, která dosáhne 120 kW tepelného a 6 kW elektrického výkonu a přinese významně lepší ekonomickou efektivitu.