Z Bavorska k nám přijela Elektra

Aktualita, 24. 05. 2023

Místo postavy z řecké mytologie dorazila radiální turbína, jejíž možnosti uplatnění v decentralizovaných systémech kogenerace zkoumá v rámci mezinárodního projektu Dexpand česko-bavorský výzkumný tým. V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB probíhají testy Elektry na kogenerační jednotce WAVE 120, které přispějí k dalšímu rozvoji poznání v oblasti efektivního využívání biomasy pro výrobu elektřiny.

Testovanou turbínu navrhli Ing. Philipp Streit a profesor Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Centra excelence pro kogeneraci při Východobavorské univerzitě Amberg-Weiden (KoKWK OTH-AW) speciálně pro kogenerační jednotku WAVE 120, která od roku 2020 v buštěhradském areálu ČVUT UCEEB vyrábí z biomasy teplo a elektřinu. Samotný koncept turbíny Elektra není nijak nový. Vynalezl ji slovenský fyzik a inženýr Aurel Stodola, který od roku 1892 působil na Spolkové vysoké technické škole v Curychu, a již v první polovině 20. století byla využívána v průmyslu jako jednoduchý přímý pohon pro čerpadla a dmychadla.

Kvůli své nízké účinnosti sice Elektra v druhé polovině 20. století z průmyslu vymizela, ale tato nevýhoda není příliš významná pro její využití při kogeneraci, kde by se odpadní teplo turbíny mohlo využívat pro vytápění. Naopak velkou výhodou jsou její nízké otáčky (3 000 ot/min), které umožňují využít standardní průmyslové levné generátory pro výrobu elektrické energie. Za účelem ověření této úvahy v praxi uvedli Ing. Václav Novotný, Ph.D. a Ing. Jan Špale z výzkumného týmu LORCA ČVUT UCEEB turbínu do zkušebního provozu, který zatím běží bez problémů a již brzy přinese výsledky. 


P11108336.jpg