Založili jsme kancelář udržitelnosti

Aktualita, 27. 6. 2024
Ze Zelené dohody pro Evropu vyplývají také přísnější nároky na vedení ESG výkaznictví. Univerzit se to sice přímo netýká, ale pokud chtějí zůstat lukrativními partnery pro firmy a mezinárodní projekty, případně figurovat ve světovém žebříčku QS Ranking, který v loňském roce zařadil jako povinnou část rovněž oblast udržitelného rozvoje, měly by brát svou společenskou zodpovědnost vážně. ČVUT proto letos zřídilo kancelář udržitelnosti, jejím vedením byly pověřeny Kateřina Klepačová a Barbora Hejtmánková z UCEEB.

Založení kanceláře udržitelnosti navázalo na meziuniverzitní projekt Unilead I+II, v jehož rámci spolupracovalo 24 českých univerzit na aktivitách pro naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). V loňském roce se ČVUT také zapojilo do Evropského týdne udržitelnosti (ETUR) prostřednictvím dotazníku, který byl rozeslán na všechny součásti. Více než 84 % respondentů z řad studentů (a 85 % z řad zaměstnanců) považovalo za důležité, aby se univerzita angažovala v udržitelnosti. 

Kancelář udržitelnosti v tomto roce pracuje na propojení mezifakultní komunikace a spolupráce. Vznikly webové stránky www.udrzitelnost.cvut.cz a jedním z našich hlavních cílů je vytvoření Strategie udržitelného rozvoje ČVUT v Praze, kterou připravujeme unikátním způsobem, tzv. participativní cestou. Pracuje na ní celkem patnáct řešitelských týmů, z nichž každý má na starosti jednu z klíčových oblastí strategie. Do konce letošního roku bude dokončena a představena její finální podoba, která poslouží jako směrnice pro budoucí kroky a rozhodnutí naší univerzity v oblasti udržitelnosti.