Zapojili jsme se do iniciativy Nový evropský Bauhaus

Aktualita, 15.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se bude podílet na environmentálním, hospodářském a kulturním projektu, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.

Nový evropský Bauhaus je kreativní iniciativa, která by podle Evropské komise měla bořit hranice mezi vědou a technologií, uměním, kulturou a sociálním začleňováním, a pomáhat tak řešit každodenní problémy. Na specializovaných internetových stránkách mohou umělci, designéři, inženýři, vědci, podnikatelé, architekti, studenti i zainteresovaná veřejnost sdílet příklady inspirativních řešení vhodných pro nový evropský Bauhaus, své představy o tom, jak by měl být koncipován a jak by se měl dále vyvíjet, stejně tak jako i své obavy a problémy.

Jedná se o začátek inovativního procesu společného navrhování. Organizace, které se chtějí v rámci tohoto procesu více angažovat, mohou reagovat na výzvu na internetových stránkách a stát se „partnery nového evropského Bauhausu“. V nadcházejících měsících udělí Komise ceny za již existující příklady, které představují integraci klíčových hodnot této iniciativy a mohou být inspirací k diskusi o místech, kde žijeme, a o jejich přeměně.

V další fázi iniciativy, tj. ve fázi realizace, bude vytvořeno pět pilotních projektů, jejichž cílem bude společně navrhnout nová řešení, která budou nejenom udržitelná a inkluzivní, ale zároveň i estetická. Cílem třetí fáze – „šíření výsledků“ – bude prostřednictvím nových projektů, vytváření sítí a sdílení poznatků šířit myšlenky a koncepci nového evropského Bauhausu po celé Evropě i za jejími hranicemi.