Zapojili jsme se do meziuniverzitního projektu CRP UNILEAD I

Aktualita, 04.01.2023
Celkem 24 českých univerzit se v roce 2022 podílelo na projektu, jehož cílem je jejich vzájemná podpora při naplňování cílů udržitelného rozvoje. Za ČVUT se zapojilo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, které působilo jako garant v oblasti Zelené výstavby. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků Centralizovaného rozvojového programu.      

Cílem projektu CRP UNILEAD I je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací, a to prostřednictvím účinnější spolupráce při přenášení dobré praxe v rámci zavádění cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) do jejich provozu. Univerzity pracovaly v týmech na deseti klíčových oblastech: Odpady, Voda, Stravování, Energetický management, Udržitelná IT infrastruktura a elektronizace, Udržitelná mobilita, Odpovědné nakupování, Strategie, Biodiverzita a Zelená výstavba.

V průběhu roku 2022 jsme v rámci klíčové oblasti Zelené výstavby uskutečnili tři workshopy. Během prvního z nich vyplnili zástupci zúčastněných univerzit mapovací formulář s opatřeními a překážkami v dané oblasti. Na získané výsledky jsme navázali během druhého workshopu vysvětlením konceptu tří pilířů udržitelné výstavby a představením národního certifikačního nástroje SBToolCZ, který spustil v září roku 2022 metodiku pro budovy terciárního vzdělávání.  

Třetí workshop jsme zaměřili na přehodnocení vypsaných opatření z mapovacího formuláře pomocí struktury hodnotících kritérií SBToolCZ. Výsledky pak ukázaly reálnější rozsah kapacit zúčastněných organizací v oblasti udržitelné výstavby. Výstupem je sada doporučených opatření, kterou jsme zpracovali společně s týmy ostatních univerzit.

V současné době probíhá příprava projektu CRP UNILEAD II, který se bude zaměřovat na rozvoj širší angažovanosti při realizaci doporučené sady opatření.


Aktuality/crpunilead(1).jpg