Získali jsme diplom pro přelomové šetrné budovy

Aktualita, 01.07.2019

Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se dostalo do TOP 10 přelomových šetrných budov postavených v období let 2009 až 2019. Do prestižní společnosti nejpovedenějších staveb v tuzemsku nás vybrali členové České rady pro šetrné budovy, která sdružuje architekty, stavební firmy, developery a další odborníky zabývající se stavebnictvím.

Česká rada pro šetrné budovy vybírala nejlepší stavby podle náročných standardů, které se nezaměřují pouze na samotnou energetickou náročnost, ale také na další kritéria, jako je například vnitřní energie, využití recyklovaných materiálů, hospodaření s vodou, kvalita interiérů apod. Na našem sídle ocenila také snahu ukázat nejnovější trendy a dostupné technologie v oblasti energetických úspor ve stavebnictví v praxi.

Budova ČVUT UCEEB byla navržena v nízkoenergetickém standardu s využitím obnovitelných přírodních, převážně dřevěných materiálů, a řadou šetrných řešení, včetně zelené střechy. Celý objekt je využíván pro experimentální účely, což maximálně podporuje testování v reálném měřítku. To umožňuje dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech zkoušených materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů jak na kvalitu vnitřního prostředí budov, tak i na životní prostředí.

design/Foto-aktuality/uceeb_certifikat1.jpg