Získali jsme evropský patent pro novou vzduchotechnickou jednotku

Aktualita, 06.10.2022
Po čtyřech letech intenzivní práce multidisciplinární výzkumný tým ČVUT UCEEB úspěšně dokončil unikátní vzduchotechnickou jednotku, která umí zajistit čerstvý vzduch a současně regulovat jeho teplotu i efektivně získávat teplo či chlad z odpadního vzduchu. Technologie využívá inovativní aktivní výměník tepla s termoelektrickými moduly a je chráněna evropským patentem.

V rámci vývoje jsme navrhli a odzkoušeli mnoho variant aktivního výměníku a celkové konfigurace vzduchotechnické jednotky s pokročilou rekuperací tepla a regulací teploty čerstvého vzduchu. Výsledkem je řešení, které pracuje bez kompresoru a s omezeným počtem mechanických pohyblivých součástí.
Místo nich větrací jednotka využívá dvojice tepelných výměníků. Prvním z nich je vysoce účinný deskový výměník zpětného získávání tepla, druhým je aktivní výměník využívající termoelektrické moduly, který zajišťuje ohřev a chlazení přiváděného vzduchu.

Díky tomuto uspořádání nová technologie vykazuje velmi nízkou provozní hlučnost, vysokou spolehlivost a minimální prostorové nároky. Výsledná jednotka je proto vhodná zejména pro provoz v bytech.

Výzkum a vývoj v rámci projektu Inovativní větrací jednotka s termoelektrickými moduly pro řízení teploty vzduchu byl podpořen z programu TAČR THETA1.