Získali jsme HR Excellence in Research Award

Aktualita, 25.11.2019

Evropská komise udělila Českému vysokému učení technickému v Praze ocenění v oblasti lidských zdrojů, které odráží kvalitu prostředí pro výzkumné pracovníky a je zárukou jeho dalšího rozvoje. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více špičkových vědců a usnadnit získávání některých prestižních grantů.

Podmínkou pro udělení ceny „HR Excellence in Research“ je úspěšná realizace personální strategie vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

ČVUT v Praze se k těmto principům přihlásilo v roce 2017. V průběhu následujícího roku univerzita vypracovala interní Gap analýzu, v jejímž rámci provedla dotazníkové šetření mezi svými zaměstnanci. Na základě jejích výsledků vznikl akční plán v anglickém jazyce, s jehož pomocí jsou postupně uváděna do praxe konkrétní opatření.

Více informací o ocenění najdete kliknutím zde.

Více informací o procesu a administraci projektu na ČVUT najdete zde.