Získali jsme prestižní ocenění

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT obdrželo za svůj technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí čestné uznání odborné poroty soutěže Vizionáři, kterou pořádá Sdružení CzechInno s cílem podporovat pronikání inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb do praxe.

V odborné porotě projektu Vizionáři byly zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu. Titul Vizionář 2020 získaly čtyři subjekty. Svá čestná uznání udělila porota letos celkem devíti subjektům včetně ČVUT UCEEB a ocenila také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci jejich inovativních nápadů. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a co nejvíce pronikaly do praxe.

Více informací můžete nalézt v tiskové zprávě na webu ČTK.