Zkoušeli jsme stropní nosníky pro Alzu

Aktualita, 21.05.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na zatěžovacích zkouškách v centrále největšího českého e-shopu Alza.cz v pražských Holešovicích. Cílem bylo zjistit nejvyšší možné zatížení třicet let starých stropních nosníků a vydat doporučení, za jakých podmínek by bylo možné přistavět na stávající budovu další patro.

Odborníci z laboratoře Elektronické systémy a diagnostika ČVUT UCEEB spolupracovali se společnostmi Safibra, Ateliér Okulet a Červenka Consulting na zkouškách dvou vybraných stropních nosníků, které byly řízeně vystaveny postupnému zatěžování až do 35 tun. K mapování a vyhodnocení chování testovaných nosníků bylo použito celkem sedm různých technologií. Na komplexní porovnání dat ze všech metod měření navazovala jejich interpretace a formulace výsledného doporučení pro klienta. My jsme se konkrétně podíleli na aplikaci FBG (Fibre Bragg Grating) senzorů a obstarali jsme tenzometrická měření.

album/Products_Model_Product/599/zkouska_nosniku_webii002.jpg