Zkoušíme moderní metody pro ošetření a léčbu včelstev

Aktualita, 20. 04. 2023

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Českým včelařským institutem v Liberci otestuje možnosti využití biodegradabilních nanovláken při léčbě onemocnění včelstev. Cílem je vývoj nového produktu s přesnějším a lépe cíleným dávkováním účinných bioaktivních látek.
Nanovlákenné nosiče jsou moderním nástrojem využívaným například v medicíně pro řízené a postupné dávkování, a tím i snižování množství aplikovaných látek. Smyslem nového projektu zaměřeného na řešení stále rostoucího rizikového úbytku včel je přizpůsobit tuto techniku k použití včelaři při kontrole různých onemocnění způsobujících ztráty včelstev. 


V laboratořích ČVUT UCEEB připravujeme nanovlákenný funkcializovaný substrát s fluorescenčním přípravkem, který bude umisťován na leták před otvor úlu a následně distribuován samotnými včelami mezi zbytek včelstva, který setrvává uvnitř úlu. Díky fluorescenčnímu přípravku budou moci pracovníci včelařského institutu snadno vyhodnotit, zda bylo dosaženo rovnoměrné distribuce polymeru v celém úlu. V takovém případě by bylo možné dosáhnout maximální efektivity při použití léčivé látky, která by byla aplikována do nanovláken místo testovací fluorescenční látky. Dále zjistíme, zda přítomnost nanovlákenného nosiče nevyvolá v úlu nějaký nežádoucí efekt, jako je zvýšená úmrtnost včel apod.
Oproti současným metodám ošetření jsou tyto nosiče šetrné vůči včelám jako necílovému organismu a díky řízenému dávkování je navíc sníženo riziko vzniku rezistence roztoče Varroa, což je v posledních letech vážný problém vedoucí k neúčinnosti stávajících akaricidů. 

Cílem je vývoj nového produktu s přesnějším a lépe cíleným dávkováním účinných bioaktivních látek do včelstev. Takovýto produkt oproti současným řešením povede ke snížení celkového množství aplikovaných látek, snížení rizika vzniku rezistence a zvýšení účinnosti daných léčiv.

Tento pilotní experiment otevírá široké možnosti v léčbě včelstev. Následná verifikace výsledků a optimalizace dalšího výzkumu je pochopitelně nutná. Nicméně v případě potvrzení našeho výzkumu očekáváme, že o vyvinuté řešení bude mezi včelaři dlouhodobě velký zájem.